Kệ Sách eBook
  • Nguyễn Xuân Hoàng, Trong và Ngoài Văn Chương
  • Lời Bạt: Đọc Phạm Việt Châu, hai mươi lăm năm sau…
  • Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh – Thay Lời Tựa
  • ÁP LỰC TRUYỀN KIẾP: NGƯỜI HÁN
  • Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

Nguyễn Xuân Hoàng, Trong và Ngoài Văn Chương

Published 11.08.14 at 10:04 - No Comments

Tạp chí Da Màu với sự hợp tác của Người Việt Books xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Xuân Hoàng, Trong và Ngoài Văn Chương, chuyên đề về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng do tạp chí Da Màu thực hiện với sự đóng góp của gần 50 tác giả quen biết.   Xem chi tiết […] IWEBIX Webdesign

Lời Bạt: Đọc Phạm Việt Châu, hai mươi lăm năm sau…

Published 31.05.14 at 12:37 - No Comments

  Xem Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh  trong dạng ebook: http://kesach.org/archives/1025 Nếu tôi không lầm, hồi đó vào khoảng hai năm 1972, 1973; tạp chí Bách Khoa đăng liên tiếp nhiều kỳ loạt bài ‘Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh” của Phạm Việt Châu. Tôi say mê theo dõi loạt bài này, hỏi anh […]

mang sách đến tận tay bạn đọc